Széchenyi 2020 logo

„Praxisok együttműködése a térség lakosaiért” című projekthez támogatást nyert EFOP-1.8.2-17-2017-00022 kódszámú pályázatával a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.

A projekt célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma. Célja, hogy csökkenjen a krónikus, nem-fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciós fókuszának fokozásával, a lakosság egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentésével. Az alapellátásban dolgozók együttműködésének erősítésével és új kompetenciák bevonásával az alapellátásba plusz szolgáltatások bevezetése történjen a lakosság számára.

A program lényeges eleme, hogy tíz háziorvos bevonásával hét településen – Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsod, Csávoly, Katymár, Kunbaja Madaras – praxisközösséggé alakulást követően közös egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kezelés történjen a szakmai tervben és a pályázati felhívásban meghatározott iránymutatások szerint. A közel kétéves szakmai megvalósítás alatt a lakosság minimum 20 százalékának szűrését végzik el a háziorvosok, a kérdőíves állapotfelmerések a rendelőkben elkezdődtek. A kiszűrteknek lehetősége adódik a rizikófaktorok megértésben és elhárításában egyaránt.

A betegségmegelőző állapotok felfedését követően a legmodernebb életmód, egészségnevelési, táplálkozási, dietetikai, mozgásterápiás és lelki egészség tanácsadási módszerek alkalmazásával az egészséges életforma és betegség-megelőzési ismeretek hatékony elsajátításának lehetőségét biztosítja a program a helyi lakosságnak.

A megvalósításhoz szükséges a szűrések népszerűsítése, a szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosítása, a betegség-megelőző állapotok feltárása, jelentőségének tudatosítása, valamint az egészséges életmód, az egészség megőrzésének propagálása.

A program célcsoportja az ellátási területen élő lakosság, így mindenkit várunk programjainkon, melyekről folyamatos tájékoztatást adunk.

A programban való részvétel térítésmentes, figyelje folyamatos tájékoztatásunkat.

Dr. Tanács Róbert
intézményvezető

Nyitó sajtóközlemény letölthető [PDF]