Széchenyi 2020 logo

„Praxisok együttműködése a térség lakosaiért” címmel a Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2018. április 04. – 2020. április 04. között valósította meg az EFOP-1.8.2-17-2017-00022 kódszámú pályázatát.

A projekt célja az volt, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma. Célja volt, hogy csökkenjen a krónikus, nem-fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciós fókuszának fokozásával, a lakosság egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentésével. Az alapellátásban dolgozók együttműködésének erősítésével és új kompetenciák bevonásával az alapellátásba plusz szolgáltatások bevezetése történt a lakosság számára.

A praxisközösséget tíz háziorvos alkotta hét településen – Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsod, Csávoly, Katymár, Kunbaja Madaras – annak érdekében, hogy praxisközösséggé alakulást követően közös egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kezelés történjen a szakmai tervben és a pályázati felhívásban meghatározott iránymutatások szerint. A közel kétéves szakmai megvalósítás alatt 3067 fő egészségügyi alapállapot-felmérése megtörtént, 731 fő jelent meg háromszori tanácsadáson a gyógytornásznál, dietetikusnál, háziorvosnál, 1570 órányi prevenciós rendelés valósult meg. A kiszűrteknek lehetősége adódott a rizikófaktorok megértésben és elhárításában egyaránt.

A betegségmegelőző állapotok felfedését követően a legmodernebb életmód, egészségnevelési, táplálkozási, dietetikai, mozgásterápiás és lelki egészség tanácsadási módszerek alkalmazásával az egészséges életforma és betegség-megelőzési ismeretek hatékony elsajátításának lehetőségét biztosította a program a helyi lakosságnak.

A megvalósításhoz szükséges volt a szűrések népszerűsítése, a szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosítása, a betegség-megelőző állapotok feltárása, jelentőségének tudatosítása, valamint az egészséges életmód, az egészség megőrzésének propagálása.

Köszönjük minden egészségtudatos lakosnak, betegnek, hogy megjelent a felméréseken, tanácsadáson, preventív rendelésen.

Dr. Tanács Róbert
intézményvezető

Letöltés [PDF]